II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 31.05.2017 09:00 do: 31.05.2017 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 3080/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2016 č. j. 6 Tdo 201/2016-42, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 10. 2015 č. j. 7 To 394/2015-174, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29. 6. 2015 č. j. 19 T 70/2015-32

Stručná charakteristika:  subsidiarita trestní represe, protiprávní užívání nemovitosti, squatting

Označení navrhovatelů:  Marek Ďuriš

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět