II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 25.05.2017 09:00 do: 25.05.2017 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 3122/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 12. 7. 2016 č. j. 32 Co 180/2016-136 a rozsudek Okresního soudu v Nymburce ze dne 5. 2. 2016 č. j. 11 Nc 707/2014-95

Stručná charakteristika:  žaloba biologického otce o určení otcovství, právo na soukromý a rodinný život, účinný prostředek nápravy

Označení navrhovatelů:  J.I.E.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět