II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 28.03.2017 09:00 do: 28.03.2017 09:30

follow link Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

see url Spisová značka: II. ÚS 3173/16

get link Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

here Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2016, č. j. 10 As 11/2016-153, vyrozumění Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 9. 7. 2015, č. j. KZT 681/2015-30, vyrozumění Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 19. 9. 2016, č. j. KZT 681/2015-79, a vyrozumění Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 23. 9. 2016, č. j. 1 VZT 559/2016-18.

Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces

follow Označení navrhovatelů:  a) Mgr. Zuzana Brodilová, b) Michaela Schifflerová, c) Marek Ďuriš, d) Juraj Špila

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět