II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 25.04.2017 09:00 do: 25.04.2017 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

enter site Spisová značka: II. ÚS 339/17

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2016, č. j. 26 Cdo 2789/2016-224

Stručná charakteristika:  Porušení práva na spravedlivý proces

Označení navrhovatelů:  Profit Energy Smiřice s.r.o., se sídlem tř. Dukelských hrdinů 1751/59, Hodonín, zastoupená JUDr. Hanou Mesthene, advokátkou

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět