II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 22.02.2017 09:00 do: 22.02.2017 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 3553/15

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 1. 2015, č. j. 20 Co 486/2012-361, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2015, č. j. 30 Cdo 3393/2015-412.

Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces

Označení navrhovatelů:  Vítězslav Macek

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět