II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 17.10.2018 09:00 do: 17.10.2018 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 3625/17

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2017 č. j. 28 Co 257/2017-91

Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces, náhrada škody z výkonu veřejné moci

Označení navrhovatelů:  Šárka Vanišová

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět