II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 11.09.2019 09:30 watch do: 11.09.2019 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

enter site Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 3627/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 7. 2018 č. j. 17 Co 64/2018-111

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, aplikace zákona č. 82/1998 Sb. při rozhodování o náhradě nákladů řízení

source link Označení navrhovatelů:  Ing. Ivona Lexová

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět