II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

see url od: 16.01.2018 09:00 source url do: 16.01.2018 09:30

watch Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

follow url Spisová značka: II. ÚS 502/17

enter Jednací místnost:  Místnost 6/1

here Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 23. 5. 2016, č. j. 4 EXE 1005/2015-58, a Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 27. 10. 2016, č. j. 40 Co 436/2016-79.

see url Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces

go to link Označení navrhovatelů:  Emil Bezdeda

enter site Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět