III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 15.01.2019 10:30 do: 15.01.2019 11:00

watch Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

go site Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 1336/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

here Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. února 2018 sp. zn. 20 Cdo 5905/2017, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. září 2017 č. j. 12 Co 24/2017-28 a usnesení soudního exekutora JUDr. Ing. Petra Kučery, Exekutorský úřad Kladno, ze dne 3. ledna 2017 č. j. 150 EX 2212/16-9.

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  Obchodní společnost Scania Finance Czech Republic, s. r. o., sídlem Sobínská 186, Chrášťany, zastoupená Mgr. Janem Radoněm, advokátem.

go Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět