III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 17.01.2017 09:00 do: 17.01.2017 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 1698/14

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. března 2014 č. j. 9 To 105/2014-32 a usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 4. března 2014 č. j. 36 PP 29/2014-21

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  František Müller

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět