IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 16.04.2019 09:00 follow link do: 16.04.2019 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: III. ÚS 1872/16

go to link Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. června 2016 sp. zn. Ncn 178/2016

go to site Stručná charakteristika:  právo na zákonného soudce

Označení navrhovatelů:  Mgr. Veronika Altnerová a Mgr. Patrik Altner

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět