III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

http://go.parvanweb.ir/index.php?url=https://thesourceweekly.com/author/v8dywhy443/  od: 13.02.2018 08:45 do: 13.02.2018 09:10

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

see Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 1920/17

Jednací místnost:  Místnost 6/1

click Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. května 2017 č. j. 10 To 207/2017-1904 a usnesení Okresního soudu Praha-východ ze dne 29. dubna 2017 č. j. 37 T 30/2016-1828

go to site Stručná charakteristika:  právo na zákonného soudce

follow Označení navrhovatelů:  MUDr. Y. U.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět