III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 12.09.2019 10:00 do: 12.09.2019 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

follow url Spisová značka: III. ÚS 2012/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. dubna 2018 č. j. 11 To 148/2018-309 a usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 6. dubna 2018 č. j. 2 T 209/2017-290

follow Stručná charakteristika:  Limity práva na účinné trestní vyšetřování

Označení navrhovatelů:  L. K., zast. advokátem JUDr. Tomášem Kaplanem

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět