III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 17.10.2017 13:00 do: 17.10.2017 13:30

follow site Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 222/16

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2015 sp. zn. 26 Cdo 2391/2015 a usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 26. 2. 2015 č. j. 40 Co 764/2014-213

Označení navrhovatelů:  JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, zastoupený JUDr. Miloslavem Zwiefelhoferem, advokátem, sídlem Klatovy

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět