III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 15.08.2017 09:15 do: 15.08.2017 09:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 2372/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. května 2016 sp. zn. 26 Cdo 5073/2015 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2015 č. j. 9 Co 538/2015-207

Stručná charakteristika:  odměna exekutora

Označení navrhovatelů:  JUDr. Lukáš Jícha

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět