III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 12.11.2019 09:00 do: 12.11.2019 09:30

source link Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 2396/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. dubna 2019 č. j. 37 Co 79/2019-136, v rozsahu části I. výroku tohoto rozsudku Krajského soudu v Brně, v níž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Třebíči ze dne 3. prosince 2018 č. j. 11 Nc 1074/2017-91 ve IV. výroku, a v rozsahu části výroku II. tohoto rozsudku Krajského soudu v Brně, v níž byl změněn V. výrok rozsudku Okresního soudu v Třebíči

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  Ing. Jindřich Petrák

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět