III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 18.02.2020 14:00 do: 18.02.2020 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 2478/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. dubna 2018 č. j. 26 Cdo 4342/2017-286

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  Mgr. Marek Bártek, Ing. Lucie Šafránková

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět