III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 19.03.2019 09:30 do: 19.03.2019 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

see url Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 2532/17

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2017, č. j. 28 Cdo 1789/2017-280, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 24. 1. 2017, č. j. 69 Co 321/2016-219, a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 5. 8. 2016, č. j. 24 C 103/2015-160

Stručná charakteristika:  Dobrá víra a ochrana vlastnického práva

Označení navrhovatelů:  Ing. Josef Dosoudil, zast. advokátem JUDr. Tomášem Čejnou

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět