III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 22.01.2019 09:30 do: 22.01.2019 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 2634/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. června 2018 č. j. 3 As 121/2017-51 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. března 2017 č. j. 6 A 82/2016-104

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  Kateřina Kudláčková, Tomáš Pikola, Kateřina Bursíková Jacques, Martin Bursík

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět