III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 12.12.2017 08:30 do: 12.12.2017 09:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

go here Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 2849/17

go site Jednací místnost:  Místnost 6/1

follow link Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

enter Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti postupu Městského soudu v Praze v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. MSPH 95 INS 5822/2017, jako jinému zásahu orgánu veřejné moci, při posuzování návrhu stěžovatelky ze dne 18. 3. 2017 na povolení tzv. předpřipravené reorganizace ve smyslu § 148 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

go to link Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces

click here Označení navrhovatelů:  Healthcare Construction a. s.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět