III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 12.12.2017 09:00 do: 12.12.2017 09:20

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

source Označení senátu nebo pléna: III. senát

click here Spisová značka: III. ÚS 3033/17

Jednací místnost:  Místnost 6/1

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.

get link Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2017 č. j. 33 Cdo 2399/2015-196 a proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. ledna 2015 č. j. 27 Co 453/2014-150

go to site Stručná charakteristika:  právo na ochranu vlastnického práva

Označení navrhovatelů:  Lenka Havlová

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět