IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 16.10.2018 08:50 do: 16.10.2018 09:20

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: III. ÚS 309/16

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2015 č. j. 8 Tdo 1047/2015-21, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. listopadu 2014 č. j. 4 To 347/2014-78 a rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 24. září 2014 č. j. 3 T 113/2014-64

Stručná charakteristika:  právo na zachování lidské důstojnosti

Označení navrhovatelů:  J. H.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět