III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

source link od: 13.02.2018 08:15 do: 13.02.2018 08:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 3097/16

source url Jednací místnost:  Místnost 6/1

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

enter site Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. června 2016 č. j. 22 A 49/2013-121

Eventuální akcesorické návrhy:  návrh na náhradu nákladů řízení

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  K. W.

enter Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět