III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 25.04.2017 08:30 do: 25.04.2017 08:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 3206/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 3. listopadu 2009 č. j. 30 EC 189/2009-30

Stručná charakteristika:  právo na projednání věci v přítomnosti účastníka

Označení navrhovatelů:  nezl. M. Ž.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět