III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 23.05.2017 09:00 do: 23.05.2017 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 3289/14

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. července 2014 č. j. 4 Azs 115/2014-37, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. dubna 2014 č. j. 32 A 34/2014-33, rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odboru cizinecké policie, ze dne 16. března 2014 č. j. KRPB-68710-30/ČJ-2014-060027-50A

Stručná charakteristika:  podmínky omezení osobní svobody a právo na rodinný život

Označení navrhovatelů:  1) B. G., 2) nezl. A. G. a 3) nezl. R. G.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět