III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 15.08.2017 08:45 do: 15.08.2017 09:15

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 3432/15

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2015 č. j. 33 Cdo 2889/2015-419 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2015 č. j. 69 Co 486/2014-310 ve znění opravného usnesení ze dne 3. února 2015 č. j. 69 Co 486/2014-316

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  A.P.Capital s. r. o.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět