III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 19.03.2019 09:00 do: 19.03.2019 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 3464/17

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti zásahu spočívajícímu v nakládání s trestním příkazem Okresního soudu v Liberci ze dne 12. 10. 2017, sp. zn. 5 T 128/17, jako s pravomocným a vykonatelným

Stručná charakteristika:  Podmínky doručení trestního příkazu v trestním řízení

Označení navrhovatelů:  Hanna Illiuk, zast. advokátem Mgr. Václavem Dařbujanem

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět