III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 16.01.2018 12:00 do: 16.01.2018 12:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 3492/17

Jednací místnost:  Místnost 6/1

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. září 2017 č. j. 21 Cdo 1941/2017-119 a proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. září 2016 č. j. 23 Co 335/2016-84

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, rozvázání pracovního poměru

Označení navrhovatelů:  Musteata Dumitru

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět