III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 19.09.2017 09:15 do: 19.09.2017 09:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 3591/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2016, č. j. 21 Cdo 1320/2015-191, a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 9. 2014, č. j. 23 Co 302/2014-149

Stručná charakteristika:  podmínky pro ukončení pracovního (služebního) poměru

Označení navrhovatelů:  MUDr. Mgr. Marie Opatrná, zast. Mgr. Danielem Marouškem

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět