III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 12.11.2019 09:30 do: 12.11.2019 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

click Označení senátu nebo pléna: III. senát

go here Spisová značka: III. ÚS 3626/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. srpna 2018 č.j. 7 As 192/2018-32 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2018 č.j. 9 A 36/2015-79

Stručná charakteristika:  odložení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. z důvodu neuhrazení nákladů

Označení navrhovatelů:  Lukáš Koudele

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět