III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 17.01.2017 09:30 do: 17.01.2017 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 3701/15

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2015 č. j. 29 Cdo 3340/2015-224, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. února 2015 č. j. 14 Cmo 393/2013-193 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2013 č. j. 80 Cm 129/2010-148

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  Ing. Peter Kuchta a Ing. Božena Kuchtová

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět