IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 21.05.2019 09:00 do: 21.05.2019 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: III. ÚS 3817/17

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. září 2017 č. j. 4 As 138/2017-33, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. června 2017 č. j. 30 A 76/2017-44 a opatření obecné povahy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 27. října 2014 č. j. 2604/UP/2014/Ji-14

Eventuální akcesorické návrhy:  návrh na odložení vykonatelnosti napadených rozhodnutí

Stručná charakteristika:  územní plán obce a právo na samosprávu

Označení navrhovatelů:  zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět