III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

source od: 16.04.2019 09:30 do: 16.04.2019 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 3851/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

follow Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2018 č. j. 101 Co 220/2018-522 a rozsudku Okresního soudu v Příbrami ze dne 23. dubna 2018 č. j. 11 P 7/2006-477

Stručná charakteristika:  řádné doručování soudních písemností jako součást práva na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  Milan Faják, zastoupen Mgr. Janem Soukupem, advokátem

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět