III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 14.01.2020 15:30 do: 14.01.2020 16:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 389/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. listopadu 2018 č. j. 8 As 215/2018-47 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. srpna 2018 č. j. 25 A 76/2018-8

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  Zdenka Šillerová

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět