IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

enter site od: 13.11.2018 09:00 do: 13.11.2018 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

get link Označení senátu nebo pléna: IV. senát

go site Spisová značka: III. ÚS 4072/17

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

go here Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. září 2017 č. j. 7 Cmo 185/2017-507

Eventuální akcesorické návrhy:  náhrada nákladů řízení

follow site Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces

follow link Označení navrhovatelů:  LIDO TAXI RADIO, spol. s r. o.

click Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět