III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 14.08.2019 09:00 do: 14.08.2019 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 428/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 11. 2018 sp. zn. 20 Co 359/2018

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny)

Označení navrhovatelů:  A. B., zast. Mgr. Ing. Jiřím Horou, advokátem

follow url Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět