IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

http://www.sajog.org.za/index.php/SAJOG/user/viewPublicProfile/18540  od: 17.04.2018 09:15 source site do: 17.04.2018 09:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

click Spisová značka: IV. ÚS 827/18

Jednací místnost:  Místnost 6/1

go to link Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2018 č. j. 32 Co 436/2017-122

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

click Označení navrhovatelů:  Veronika Poskočilová

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět