III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 15.08.2017 08:15 do: 15.08.2017 08:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 899/17

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2017 č. j. 30 Cdo 4216/2016-108, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. května 2016 č. j. 21 Co 141/2016-90 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. února 2016 č. j. 18 C 55/2015-60

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  4 VIP s. r. o.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět