I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 18.07.2017 09:00 do: 18.07.2017 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I.ÚS 1760/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu v Blansku č. j. 1 T 267/2012-141 ze dne 24. listopadu 2015 a usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 5 To 67/2016-183 ze dne 2. března 2016

Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces - doručování v trestním řízení

Označení navrhovatelů:  Richard Vintr

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět