I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 17.01.2017 14:00 do: 17.01.2017 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I.ÚS 2511/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti výroku II. a III. usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 4. 2016 č. j. 64 Co 121/2016-69

Stručná charakteristika:  Náklady exekučního řízení v případě zastavení exekuce

Označení navrhovatelů:  Dennis Krainer

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět