I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 10.12.2018 14:00 do: 10.12.2018 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I.ÚS 2647/16

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 4549/2015-38 ze dne 18. 5. 2016, usnesení Městského soudu v Praze č. j. 17 Co 217/2015-27 ze dne 26. 6. 2015 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 č. j. 19 L 2712/2014-6 ze dne 10. 11. 2014

Stručná charakteristika:  nedobrovolné držení ve zdravotnickém zařízení

Označení navrhovatelů:  Marek Tichý

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět