I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 26.05.2020 09:15 do: 26.05.2020 09:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I.ÚS 445/20

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 12 To 38/2020-193 ze dne 31. 1. 2020 a usnesení Okresního soudu v Příbrami č. j. 3 T 201/2015-170 ze dne 7. 1. 2020

Stručná charakteristika:  počátek lhůty k podání stížnosti proti usnesení v trestním řízení

Označení navrhovatelů:  Cinková Alena, zast. Mgr. Martinem Kainem

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět