I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

follow url  od: 22.05.2018 14:00 go to link do: 22.05.2018 14:30

click here Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I.ÚS 585/17

see url Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 44 C 213/2014-106 ze dne 23. listopadu 2016

Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces - čl. 36 Listiny Posouzení účelnosti vynaložených nákladů při rozhodování soudu o jejich náhradě

Označení navrhovatelů:  Ing. Vladimír Beran, zastoupený Mgr. Petrem Novotným

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět