IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

watch od: 14.08.2018 13:00 get link do: 14.08.2018 13:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 1001/18

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu Praha-západ ze dne 20. prosince 2017 č. j. 16 C 363/2017-20

Eventuální akcesorické návrhy:  návrh na zrušení § 202 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  Martin Bartoš

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět