IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 16.07.2019 10:00 do: 16.07.2019 10:20

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 1055/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

get link Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. ledna 2018 č. j. 30 Cdo 3800/2017-65 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. května 2017 č. j. 58 Co 139/2017-45

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu a přístup k soudu

Označení navrhovatelů:  Mgr. H. D.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět