IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 15.01.2019 11:00 do: 15.01.2019 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

get link Spisová značka: IV. ÚS 1447/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. března 2018 č. j. 28 Cdo 5302/2017-682 ve znění opravného usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. dubna 2018 č. j. 28 Cdo 5302/2017-697 a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. června 2017 č. j. 12 Co 553/2016-643

Stručná charakteristika:  právo na ochranu vlastnického práva ve vztahu k nákladům řízení

Označení navrhovatelů:  Ing. Pavel Domorád

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět