IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 14.08.2018 13:30 source url do: 14.08.2018 14:30

http://clubrunner.ca/CPrg/home/redirect.asp?url=http://www.ymlp111.net/ Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

get link Spisová značka: IV. ÚS 1463/18

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský dr. h. c.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. dubna 2018 sp. zn. 44 To 169/2018 a proti postupu Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 7, který předcházel vydání tohoto usnesení

Stručná charakteristika:  Vazba; Právo na soudní a jinou právní ochranu

follow link Označení navrhovatelů:  M. Š., zastoupený Mgr. Ing. Janem Boučkem, advokátem, sídlem Opatovická 1659/4, Praha 1 – Nové Město,

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět