IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 16.07.2019 09:20 do: 16.07.2019 09:40

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

source site Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 1527/19

here Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. dubna 2019 č. j. 27 Cdo 2645/2018-319

Stručná charakteristika:  povinnost soudu řádně odůvodnit rozhodnutí

Označení navrhovatelů:  Mlýn Bělkovice s. r. o.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět