IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 13.06.2019 10:00 go to site do: 13.06.2019 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 1568/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa

enter Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2018, č. j. 10 As 355/2017-65

Stručná charakteristika:  právo na právní ochranu trvajícímu zásahu

Označení navrhovatelů:  Bedřich Dolejší

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět