IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

 od: 16.10.2018 08:30 do: 16.10.2018 08:50

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

enter Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 1891/18

Jednací místnost:  II. poschodí, konferenční sál (m.č. 248)

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

click here Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. března 2018 č. j. 23 Cdo 541/2018-344 a rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. září 2017 č. j. 1 Cmo 114/2015-305

Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces

Označení navrhovatelů:  Nikol Jírů

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět